เรื่อง เชิญประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
เรียน หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ผอ.ศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มีข้อราชการติดตามผลการปฏิบัติงานและประชุมปศุสัตว์อำเภอ ข้าราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ในวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป