ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ของผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster)


นางสาวชวลิดา  คำเพชรดี


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  ที่อยู่ของหน่วยงาน ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1089,  0-4251-1029  โทรสาร 0-4251-1167  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.