"โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยสู่การยกระดับครัวเรือน"

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรผู้มีรายได้น้อยสู่การยกระดับครัวเรือน ในด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เพาะเชื้อเห็ด ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

"โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ-เเพะ-แกะ รอบที่ 2/ 2565"

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ออกดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลมหาชัย จำนวน 8 หมู่บ้าน ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

"การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน""

     20 พฤษภาคม ๒๕๖๕ จังหวัดนครพนม โดย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะทำงานขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามสภาพปัญหาความยากจน (มิติด้านรายได้) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางรำไพ ผัดสี 2. นางสาวเรียม หอมอ่อน 3. นายคำพันธ์ แสงอ่อน ณ บ้านดงติ้ว ม.6 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

''​วันอนุรักษ์​คควายไทยจังหวัดนครพนม​ ค้ำคูณขี้ สู่วิถีเกษตรอินทรีย์ ประจำปี​ 2565''

   วันที่​ 20 พฤษภาคม​ 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า จัดกิจกรรม​ วันอนุรักษ์​ควายไทย​ ประจำปี​ 2565 กิจกรรมภายในงานมีดังนี้ การผูกคอรับขวัญควาย การทำบุญค้ำคูณขี้ การเลี้ยงโต๊ะจีนควาย การปลูกพืชอาหารสัตว์ การบริการด้านสุขภาพ การผสมเทียม ตรวจท้อง ถ่ายพยาธิและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยมี​ นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์​จังหวัด​นครพนม​ เป็นประธานในพิธี​ ณ​ กลุ่มธนาคารโค-กระบือคอกรวมไปเช้าเย็นกลับบ้านนาคอยน้อย ตำบลนางัว​ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

"โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ประจำปี 2565"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร  ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร วังยาง เมืองนครพนม นาแก ธาตุพนม ปลาปาก ออกบริการหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ในการผ่าตัด ทำหมัน สุนัขและแมวพร้อมบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงเรียนบ้านหนองย่างชิ้น ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม