วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมี ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม, ผู้แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม,ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

"ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์"

   วันที่ 6 เมษายน 2565เวลา 07.30 น. นายสัตว์แพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่29พฤศจิกายน 2564 นายพิพรรธพงศ์   พูดเพราะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมี ผู้แทน ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายพิพรรธพงศ์   พูดเพราะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมี ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม,ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม