"โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ประจำปี 2565"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร  ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร วังยาง เมืองนครพนม นาแก ธาตุพนม ปลาปาก ออกบริการหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ในการผ่าตัด ทำหมัน สุนัขและแมวพร้อมบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงเรียนบ้านหนองย่างชิ้น ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

"โครงการขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า"  

     วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนมดำเนินการเก็บตัวอย่างในม้าตามโครงการขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า จำนวน 3 ตัว ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

         "สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"

           วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้าจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ณ ศาลาตลาดเก่า หน้าศูนย์ กศน.หมู่ 10 บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีประชาชนมารับบริการจำนวน 270 ราย สุนัขและแมว จำนวน 386 ตัว

 "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาปากดำเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า มีการบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าสุนัข 714 แมว 32 รวม 746 ตัว และผ่าตัดตอน-ทำหมันสุนัข 9  แมว 4 รวม 13 ตัว ณ ใต้อาคารเทศบาลตำบลปลาปาก ม.1 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จังหวัดนครพนม

“โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมได้จัดรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 กิจกรรม ตอน - ทำหมัน สุนัขและแมว และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม