#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณู สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาเเก ออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชน โดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรผู้เข้ารับบริการ จำนวน 80 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการผ่าตัดตอน-ทำหมันสุนัขและแมว สุนัข 13 ตัว เเมว 21 ตัว ณ โรงเรียนบ้านนามูลฮี้น หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม