#ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้ผ่าตัด ทำหมัน ตอน สุนัข แมว พร้อมมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการ เกษตรกรนำสุนัข แมว รับการผ่าตัด ทำหมัน สุนัขจำนวน 17 ตัว และแมวจำนวน 14 ตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม