เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมสัมนาติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4
เรียน หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 แจ้งเลื่อนการประชุมติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 และรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด