ประเด็นปัญหา เรื่องร้องเรียนบริษัท บุญทะพานฟาร์ม เหตุปล่อยน้ำเสียไหลสู่ที่นาชาวบ้านและแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งกลิ่นเหม็น เสียสุขภาพ ร่างกาย และสร้างความรำคาญกับการดำรงชีวิตไม่ปกติสุข ความเดือดร้อนชาวบ้าน-สถานศึกษา

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม