การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ประเด็นปัญหา พายุกระหน่ำเกิดเหตุฟ้าผ่าโรงเลี้ยงสัตว์ วัวดับคาคอก 2 ตัว กองฟางวอด

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ภาพประกอบ คลิ๊ก

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม