การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

 ประเด็นปัญหา เรื่องร้องเรียน พบชายนำแมวใส่กระสอบมาทิ้งหน้าบ้าน นาย นรินทร์ ควรครู บ้านเลขที่ 279 หมู่ 10 ตำบลน้ำก่ำ
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม