#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ลาดตระเวนรอบเส้นทางในการรับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลาดตระเวนรอบเส้นทางรับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม