#ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#
"ปศุสัตว์นาแก ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในเขตพื้นที่อำเภอนาแก ผู้ประกอบการจำนวน 5 ราย

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม