#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#
“ตรวจติดตามการประกอบกิจการชำแหละสัตว์ปีก(ไก่เนื้อ)”
วันที่ 10 มกราคม 2567 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการการชำแหละสัตว์ประจำจังหวัดนครพนม ร่วมออกตรวจสอบการก่อสร้างโรงชำแหละสัตว์ปีก(ไก่เนื้อ) และให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมสุขลักษณะในการผลิตเนื้อสัตว์ เพื่อมุ่งเน้นให้โรงชำแหละสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ มีการประกอบกิจการที่ถูกสุขลักษณะและอนามัย ณ บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด ณ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 
 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม