#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ"

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายสามารถ  อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ เพื่อตรวจประเมินรับรองฟาร์มมาตรฐานฟาร์มต่ออายุ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม ม.7 ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม