#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ตรวจเยี่ยมกลุ่มกลุ่มเกษตรผู้เสี้ยงโคเนื้อ"

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ร่วมตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลหนองฮี ณ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม