#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ตรวจสอบและเฝ้าระวังการขายยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต"

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายสามารถ  อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ให้เข้าร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบและเฝ้าระวังการขายยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตในร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ในพื้นที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม