#ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"การตรวจต่ออายุ และตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 1/2566"

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม ร่วมกับ คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครพนม และคณะผู้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ร่วมตรวจประเมินต่ออายุ และตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงผลิตเนื้อสุกรเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอเมืองศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม