#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ปศุสัตว์นครพนมมั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับเทศกาลตรุษจีน"

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ โดยการบูรณาการร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครพนมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาจับจ่ายใช้สอย และพบปะพูดคุยให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์สำหรับการบริโภคและใช้ในการไหว้ในเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย ภายใต้ตราสัญลักษ์ปศุสัตว์ OK ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม