#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ปศุสัตว์นครพนม ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์"

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์นครพนม และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม เพื่อต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่ จังหวัดนครพนม ณ ค่ายพระยอมเมืองขวาง(มทบ.210 และ ร.3 พัน.3) ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม