#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบปริมาณเนื้อสุกร และสภาวะราคาเนื้อสุกร"

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์นครพนม พาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมตรวจสอบปริมาณเนื้อสุกร และสภาวะราคาเนื้อสุกร และแหล่งที่มาของเนื้อสุกร โดยดำเนินการตรวจสอบห้างค้าปลีก (Modern Trade) ตรวจสอบร้านค้าเนื้อสุกรค้าปลีก ณ สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม