"ปศุสัตว์นครพนมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมฯ"

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายธีร์ พูดเพราะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยนครพนม และ สำนักงานจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชัน 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม