"ปศุสัตว์นครพนม ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม"

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ธีร์ พูดเพราะ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีท่ารองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงาน ณ แหล่งน้ำหนองสังข์ บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม