"ปศุสัตว์นครพนม ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อโค-กระบือ และตรวจสารเร่งเนื้อแดง"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์ เขต 4 พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม   โดยกลุ่มพัฒานาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อโค-กระบือ และตรวจสารเร่งเนื้อเนื้อแดง ในฟาร์มสุพจน์ฟาร์ม(ฟาร์มสุกร) ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม