#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาเกษตรกรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่"                   

วันที่ 16 มกราคม 2567  นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาเกษตรกรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  3  อำเภอ ได้แก่ อำเภอปลาปาก,อำเภอวังยาง และอำเภอนาแก

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม