#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม"

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายนาวา อักษร

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โดยลงพื้นที่โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา อำเภอนาแก และสรุปรายงานการตรวจติดตามงาน ณ

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม