#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

         " ประชุมหารือสถานการณ์และผลกระทบกรณีฝนตกต่อเนื่อง และเรื่องการเตรียมการอื่นๆ"

         วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และ เข้าร่วมประชุมหารือสถานการณ์และผลกระทบกรณีฝนตกต่อเนื่อง และเรื่องการเตรียมช่วยเหลือประชาชนในการรับมือสถานการณ์ โดยมี นาย วันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม