#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เวทีสร้างการรับรู้และเวทีระดมความเห็นแบบมีส่วนร่วมของเกษตนกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม