#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนครและเทศบาลตำบลเรณูนครร่วมกับกลุ่มสุขภาพสัตว์ จังหวัดนครพนม ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และให้บริการผ่าตัดตอน-ทำหมัน สุนัข 11 ตัวแมว 25 ตัว รวม 36 ตัว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว จำนวน 313 ตัว ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม