#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทนและองค์การบริหารส่วนตำบลรามราชร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จังหวัดนครพนม ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้การบริการฉีดวัคซีนและบริการผ่าตัดตอน-ทำหมัน สุนัข-แมว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม