#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ปศุสัตว์เรณูนคร ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์"

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อบรมอาสาประจำหมู่บ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566  ผ่าตัด ทำหมัน ตอน สุนัข แมว พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม