#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ให้ผ่าตัด ทำหมัน ตอน สุนัข แมว พร้อมมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการ เกษตรกรนำสุนัข แมว รับการผ่าตัด ทำหมัน สุนัข และแมว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม