#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ปศุสัตว์นครพนมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมัน ในสุนัขและแมว"

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม