แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานมหกรรมโคเนื้อโคขุน

**************************************

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์ปีกฯ

**************************************

 

-e-bidding พันธ์ไก่ไข่

 

**************************************

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา จัดงานมหกรรมโคเนื้อ โคขุนฯ 

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมโคเนื้อ โคขุนฯ 
TOR มหกรรมโคเนื้อ โคขุนฯ 
เอกสารประกวดราคา มหกรรมโคเนื้อ โคขุนฯ

 *************************************

 

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายพัสดุ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม