>> จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

-บก 06

-ประกาศซื้อรถยนต์

-สเปครถยนต์

-สเปคหลังคารถยนต์

 

>>ก่อสร้าง สนง.ปศอ.เมือง ปีงบประมาณ 2566 

-ประกาศจัดจ้างก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม

-TOR

-แบบ บก.01

-แบบ ปร.4

-แบบ ปร.5

-แบบ ปร.6

-แบบอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

-ประกาศประกวดราคา สนง.ปศอ.เมือง

-เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง สนง.ปศอ.เมือง

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายพัสดุ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม