#ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#
"ปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามตรวตติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตลาดนัดคลองถมอำเภอศรีสงคราม"
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้ด่านกักกันสัตว์นครพนม กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสงคราม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม ลงพื้นที่ตรวตติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตลาดนัดคลองถมบ้านข่า ณ หมู่ที่ 1 บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม