#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนมทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
"ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม"
วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดยนายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่น นางสาวปวีณา พรหมเมศร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน นำเสนอผล/แผนการดำเนินงานของหน่วยงานฯ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบนโยบาย ในเรื่อง 5ส, การเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันอังคารของสัปดาห์ ฯลฯ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม