ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ในวันและเวลาราชการ
<คลิ๊ก> 

 

>>>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป  <คลิ๊ก> 

 

>>>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป <คลิ๊ก>

 

 

>>>>>ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป <คลิ๊ก>

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม