ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
"ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน สำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคเนื้อ และกระบือ ปีงบประมาณ 2567 "
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน ออกปฎิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่มโคเนื้อ และ กระบือ ตามกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคเนื้อ และกระบือ ปีงบประมาณ 2567 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ ม.11 บ้านบุ่ง ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม