#ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#
    “ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ "
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน ลงพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ หมู่ที่ 12 บ้านหินแฮ่ ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม