#ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"เก็บตัวอย่างความชุกโรคบรูเซลลาในแพะและแกะ ประจำปีงบประมาณ 2567"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์

อำเภอธาตุพนม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง ความชุกบรูเซลลาในแพะและแกะที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไปเพื่อส่งห้องปฎิบัติการใน

การทดสอบโรคฯ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ณ ฟาร์มนายวัชระ ภูเงิน บ้านเลขที่ 69 หมู่ 8 บ้านหัวดอน

ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม