#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

  "ปศุสัตว์อำเภอปลาปาก รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) รอบ 1/2567 "

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ ร่วมดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) รอบ 1/2567 ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลโคกสว่าง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรคปาก เท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) ณ  ตำบลโคกสว่าง  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม