#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

         "กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปีการผลิต 2566/2567"

         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว ในท้องถิ่น ณ แปลงนา นายหนูเวียง  ราชฐาน หมู่ที่ 4 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 
 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม