#️ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ปศุสัตว์นาหว้า ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และซากสัตว์"

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม