#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

  "ปศุสัตว์อำเภอปลาปาก รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) รอบ 1/2567"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ ร่วมดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) รอบ 1/2567 ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรคปาก เท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) ณ บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 ตำบลมหาชัย  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม