#️ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
“ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ”
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ โดย นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอผลงานเด่นด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม