#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
“ปศุสัตว์นครพนม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2566
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวาย ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
โดยนายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม