#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ปศุสัตว์อำเภอนาทม ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและมอบเวชภัณฑ์ยา"

วันที่  11 ตุลาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนาทม ลงพื้นที่ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ป่วย  ฉีดยาบำรุงและถ่ายพยาธิ มอบเวชภัณฑ์ยา ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ณ  บ้านหมูม้น หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม  จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม