#ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้"

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในสัตว์โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม