#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

" ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนมลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง surface swab โรงฆ่าสัตว์"

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง surface swab โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครพนม เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม